Iskola előkészítő foglalkozás


A foglalkozás 9:00-13:00 -ig tart, ezen a napon a gyerekek óvoda helyett hozzánk jönnek. Két tornatermi és két asztalos foglalkozásból áll. 45 perc munka 15 perc szünet rendszerben. 

Tornatermi foglalkozások

Az első óra a nagymozgásokról (elemi mozgásokról), egyensúly kialakításáról, monotonia tűrés és szabálykövetés kialakításáról szól.
A második óra a jóval összetettebb szeriális mozgásokról, szabályjátékokról, labdás készség fejlesztésekről, egyidejű többcsatornás figyelemről szól, melyek segítenek rendezni az:

 • idegrendszeri érési folyamatokat
 • reflexgátlást, elmaradt reflexek kiváltását
 • egyensúlyérzék fejlődik
 • mozgáskoordináció javul
 • elemi mozgások begyakorlása egészen a többszörösen összetett feladatokig
 • kialakul a testtudat
 • lateralitás
 • sorrendiség
 • egyidejű többcsatornás figyelem
 • javul az állóképesség, erősödik az izomzat

Asztalos foglalkozások

A harmadik és negyedik óra során egy saját magunk álltal kidolgozott munkafüzet sorozattal dolgozunk. 

Ezek alatt a gyerekek:
 • megtanulják kifejezni a gondolataikat, összetett szövegből kiszűrni a lényeget
 • tisztába kerülnek a mennyiségfogalmakkal, napokkal, hónapokkal, évszakokkal
 • megtanulnak térben és időben tájékozódni
 • emberábrázolása fejlődik
 • helyes ceruzafogása rögzül, megtanulják ujjacskáikat használni, tudatosan irányítani, finommotorikájuk fejlődik
 • munkamemóriája, irányított-, tartott figyeleme javul
 • feladathelyzetben maradásuk óriásit fejlődik
 • egyénileg és csoportban is dolgoznak, így megtanulnak önállóan dolgozni, valamint társaikat figyelemmel kísérni, követni, kivárni.